CALL US: 02 001 1893
597/5 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok, Thailand

Home » Archive

Thai word segmentation with bi-directional RNN Jussi Jousimo Introduction In recent years, deep learning has provided state-of-the-art results in machine learning, with natural language processing (NLP) being no exception. The majority of development in NLP has been based on English and other well studied languages, mainly due to the availability of large, standardised corpuses. In …

Read more

เป็นที่กล่าวกันว่ามีผู้หญิงจำนวนน้อยทำงานในวงการเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิศวกรรม บางรายงานกล่าวว่า ในบริษัทเทคโนโลยีจำนวนมากมีสัดส่วนของจำนวนวิศวกรหญิงน้อยกว่า 20% สำหรับในวงการวิทยาศาสตร์ข้อมูล(Data Science) ซึ่งต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสถานการณ์นับว่าแย่กว่านั้น จากผลการสำรวจพบว่า นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ที่เป็นผู้หญิงนั้นมีอยู่น้อยกว่า 10% ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกของเรากำลังขาดแคลนบุคลากรด้านดังกล่าว บริษัทต่างๆ จึงควรพยายามเชิญชวนให้ผู้หญิงเข้ามาทำงานในวงการนี้ให้มากขึ้น ผมเชื่อว่า กระบวนการคัดเลือกคนที่ใช้วัตถุประสงค์ของการทำงานเป็นตัวตั้ง และลดอคติให้น้อยลงจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ปัจจุบัน มีผู้หญิงจำนวนมากที่จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยด้วยเกรดเฉลี่ยสูงกว่าผู้ชาย แต่นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสงสัยอย่างมากว่า แล้วทำไมจำนวนของวิศวกรหญิงในวงการเทคโนโลยีจึงมีน้อยกว่าวิศวกรชายอย่างเห็นได้ชัด มีทฤษฎีมากมายที่พยายามจะอธิบายถึงสาเหตุของปรากฏการณ์นี้ ยกตัวอย่างเช่น อดีตวิศวกรจากบริษัทเสิร์ชเอ็นจิ้นระดับโลกคนหนึ่งได้ให้เหตุผลว่า ธรรมชาติของผู้หญิงไม่เหมาะสมที่จะทำงานในเชิงเทคนิค จากคำกล่าวนี้ ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากว่า “เชื่อถือไม่ได้” เพราะเป็นเพียงความคิดจากมุมมองที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยัน และไม่ได้มีพื้นฐานจากความเป็นจริง แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่น่ากังวลใจว่ามีคนจำนวนมากที่ยังมีความเชื่อเดียวกับวิศวกรนายนี้และพวกเขาเหล่านั้นก็พยายามเผยแพร่ความคิดนี้ให้กับคนอื่นๆ แม้ว่าพวกเขาจะต้องเสี่ยงกับโอกาสที่จะต้องสูญเสียงานของพวกเขาไปก็ตาม การมีอคติหรือความลำเอียงในการคัดเลือกคนด้วยการใช้ความคิดที่ว่าจะเลือกรับเฉพาะพนักงานที่มีความคล้ายคลึงกับคนในองค์กรนั้น เป็นสิ่งที่อันตรายต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงทำให้ลดโอกาสที่จะได้พบกับผู้สมัครงานที่มีความสามารถแล้ว ยังเป็นการลดความหลากหลายของการทำงานในองค์กรด้วย สิ่งสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ข้อมูลคือ การสร้างทีมที่ประกอบด้วยผู้คนที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายจากวงการต่างๆ ให้มาทำงานร่วมกัน เพื่อต่อยอดหรือสร้างไอเดียใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เหมือนกับทีมนักกีฬาที่ต้องมีคนเก่งๆ จากหลากหลายสาขา ช่วยกันเติมเต็มจุดแข็งเพื่อช่วยส่งเสริมให้ทีมประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น ส่วนผมเองเชื่อว่า การที่สร้างระบบการคัดเลือกคนที่ตั้งจากวัตถุประสงค์ของการคัดเลือกเป็นสำคัญจะช่วยทำให้มองข้ามการแบ่งแยกเรื่องเพศและสร้างความเป็นธรรมในการคัดเลือกคนให้เกิดขึ้นได้ ที่เซอร์ทิสเอง เกือบ 40% ของทีมวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นผู้หญิง และพวกเขาเองก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยม อีกทางหนึ่ง …

Read more