CALL US: 02 001 1893
597/5 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok, Thailand

Home » Archive

เป็นที่รู้กันดีว่า Big Data ส่งผลกระทบต่อแทบทุกวงการธุรกิจ ข้อมูลที่มากมายมหาศาลนั้นมีประโยชน์ก็จริง แต่การประมวลผลข้อมูลจำนวนมากนี้โดยมนุษย์เพียงอย่างเดียวก็คงต้องใช้เวลามากขึ้นด้วย ปัจจุบันจึงมีเทคโนโลยีอย่าง AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจ ซึ่งหลากหลายวงการก็นำสิ่งเหล่านี้มาใช้ เช่น Netflix ใช้ AI ในการช่วยคัดสรรค์ Content ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และ Amazon ที่ใช้ AI ช่วยอ่านคอมเมนต์สินค้าและรีวิวต่างๆ แล้ววิเคราะห์ความต้องการและความคิดเห็นออกมา รวมถึงแยกสแปมและรีวิวปลอมออก ไม่ให้มารบกวนหรือบิดเบือนข้อมูลที่เป็นประโยชน์และความคิดเห็นที่แท้จริงจากผู้บริโภคได้ เป็นต้น จนทำให้หลายๆคนเริ่มกังวลว่าสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์หรือไม่ คำตอบคือ ไม่เสียทีเดียว เพราะแนวคิด ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของมนุษย์ยังคงเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อย ฉะนั้นไม่ใช่แค่ AI จะกลืนกินหน้าที่การงานของมนุษย์ แต่ AI ยังสร้างอาชีพใหม่ๆให้เติบโตไปกับมันได้ด้วย จากรายงานฉบับใหม่ของ Gartner ระบุว่า ในปี 2020 แม้ว่า AI จะลดการจ้างงานไป 1.8 ล้านตำแหน่ง แต่ก็จะสร้างงานใหม่ได้ 2.3 ล้านตำแหน่ง Peter Sondergaard หัวหน้านักวิจัยของ Gartner คาดการณ์ว่า …

Read more