CALL US: 02 001 1893
597/5 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok, Thailand

Home » Archive

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) เป็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่เราก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล ก็ทำให้สามารถแปลงสิ่งต่างๆในโลกทางกายภาพ (Physical) มาสู่รูปแบบดิจิทัล หรือเรียกกระบวนการนี้ว่า Digitization เช่น การใช้เซ็นเซอร์จับสภาพอากาศ จับสถานะของเครื่องจักร แปลงข้อความในกระดาษมาเป็นดิจิทัล และการเก็บภาพ เสียง วิดีโอ ในรูปแบบดิจิทัล เป็นต้น ทำให้เกิดข้อมูลจำนวนมหาศาลหรือที่เรียกกันว่า Big Data ที่เป็นเสมือนเชื้อเพลิงให้ AI นำมาใช้เพื่อประมวลผลให้เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจสิ่งต่างๆ แต่ทั้งนี้หากต้องการให้ AI ประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ การเก็บข้อมูลก็ต้องมีความละเอียดมากพอด้วย นอกจากนี้ ยิ่ง AI ถูกพัฒนาและนำมาใช้มากขึ้นเท่าไหร่ การวางยุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการใช้งานยิ่งสำคัญมากขึ้นเท่านั้น หลากหลายประเทศเริ่มตื่นตัวและมีนโยบายรองรับการใช้เทคโนโลยี AI แล้ว เพื่อส่งเสริมให้ AI มีทิศทางที่ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและคนในประเทศอย่างแท้จริง ตัวอย่างประเทศที่ผมนำมาพูดถึงในครั้งนี้เป็นประเทศที่มีรายละเอียดของนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมถึงบทบาท เป้าหมาย และการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงความเสมอภาคในการเข้าถึง AI กฏระเบียบ (Regulation) และจรรยาบรรณ (Ethics) ในการใช้ AI ดังนี้ ข้อสังเกตสำหรับเป็นแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์และนโยบายด้าน AI …

Read more

บทความโดย ธัชกรณ์ วชิรมน CEO Sertis   “หากถามว่า เอไอจะพัฒนาถึงขั้นทำลายมนุษย์หรือไม่ คำตอบคือขึ้นอยู่กับการโปรแกรมของนักพัฒนาเอไอ”   เราเคยพูดถึงหรืออ่านเรื่องราวของปัญญาประดิษฐ์ ที่เรียกกันว่า “เอไอ” หลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประโยชน์ของเอไอในภาคธุรกิจและต่อมนุษยชาติ ตลอดจนเอไอจะเข้ามามีบทบาทเป็นมิตรหรือเป็นภัยต่อมนุษย์ ความคิดเห็นที่แตกต่างกันนี้เป็นที่ถกเถียงมานาน สร้างความเคลือบแคลงใจให้ทั้งกับผู้พัฒนาเอไอ และคนทั่วไปอย่างพวกเรา ยิ่งเอไอพัฒนาได้เร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งเกิดคำถามว่า ‘วันหนึ่งเอไอจะมีศักยภาพมากพอที่จะทำงานได้เหนือมนุษย์จนทำลายมนุษย์หรือไม่’ มากขึ้นเท่านั้น มนุษย์เราถือกำเนิดขึ้นและใช้เวลายาวนานถึง 2.3 ล้านปี ในการวิวัฒนาการจนมีศักยภาพอย่างในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับเอไอที่มีต้นกำเนิดเมื่อปี ค.ศ.1956 ภายในระยะเวลาเพียง 62 ปี เท่านั้น เอไอสามารถพัฒนาศักยภาพจนทำงานได้ดีเทียบเท่า หรือเหนือกว่ามนุษย์ในบางด้าน ยกตัวอย่างเช่น Netflix และ Amazon ต้องมีเอไอคอยช่วยแนะนำสินค้า หรือแม้แต่ AlphaGo สามารถเอาชนะแชมป์หมากล้อมระดับโลกที่เป็นมนุษย์ได้ จนอย่างที่เป็นข่าวเผยแพร่ไปทั่วโลก แต่หากถามว่า เอไอจะพัฒนาถึงขั้นทำลายมนุษย์หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการโปรแกรมของนักพัฒนาเอไอ ลองคิดว่า หากเราโปรแกรมสั่งให้เอไอพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นได้ มันก็จะทำทุกอย่างเพื่อพัฒนาตัวเองโดยที่ไม่สนความถูกผิด และอาจไปถึงขั้นสร้างโรงผลิตไฟฟ้าเพื่อนำมาเสริมสร้างศักยภาพการทำงานให้ดีขึ้นอีก และหากเราไม่ได้เขียนโปรแกรมให้รักษามนุษย์ไว้ มันอาจทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อจำกัดพื้นที่ ทรัพยากร และพลังงานไฟฟ้าให้มีเพียงพอต่อการนำไปพัฒนาให้เก่งขึ้นได้ หากจะลงลึกไปถึงระดับความรู้สึก …

Read more