April 20, 2018 Uncategorized No Comments

บทความโดย ธัชกรณ์ วชิรมน CEO Sertis

 

ทุกวันนี้หลายๆองค์กรเริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีเอไอมาใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร แต่อาจยังมีความไม่แน่ใจว่าควรจะเริ่มต้นที่ตรงไหนและอย่างไร ผมจึงขอนำเสนอ 3 กลยุทธ์ในการเริ่มต้นนำเอไอมาใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเอง ดังนี้

1. ก่อตั้งทีมพัฒนาเอไอ โดยเริ่มจากพนักงานในบริษัทของคุณเอง รวบรวมคนที่สามารถใช้ระบบเอไอได้ ซึ่งคนในทีมควรมีความเข้าใจด้านเทคโนโลยี และแน่นอน ความเข้าใจต่อธุรกิจของตัวเองด้วย คนเหล่านี้อาจไม่จำเป็นต้องเก่งกาจในเชิงเทคนิคเสียทีเดียว แต่จะต้องสามารถนำเอาเทคโนโลยีใหม่ที่ต้องมีการพัฒนาต่อนี้ ไปนำเสนอหัวหน้าหรือผู้บริหารให้เข้าใจถึงประโยชน์ของมันได้

2.วิเคราะห์หางานในองค์กรหรือแผนกต่างๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติหรือควรนำเอไอเข้าไปใช้ โดยเฉพาะงานที่ต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแม่นยำ เช่น งานประเมินราคา การคาดการณ์ยอดขาย หรืองานบริหารจัดการสินค้า จากนั้นให้คนในองค์กรมาร่วมกันระดมความคิด (brainstorming) หรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อช่วยหาแนวทางหรือไอเดียใหม่ๆที่จะนำเอไอเข้ามาปรับใช้

ในขั้นตอนนี้ทุกคนสามารถนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ได้อย่างเต็มที่ เพราะเอไอเป็นสิ่งที่สามารถนำมาปรับแต่งได้อย่างหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น เราอยากที่จะศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าที่เข้ามาในร้านและสินค้าที่ขายดี เราอาจเลือกใช้เอไอในการสร้างระบบจดจำใบหน้า เพื่อตรวจสอบว่าลูกค้าคนใดมาเข้าร้านของเราบ่อย และสินค้าที่ซื้อตัวล่าสุดคืออะไร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้คาดการณ์ยอดขาย กำหนดจำนวนสินค้าคงคลังภายในร้าน รวมถึงนำมาคิดโปรโมชั่นที่ส่งเสริมการขายได้แม่นยำยิ่งขึ้น

3. เริ่มต้นพัฒนาจากสิ่งที่ไม่ยากจนเกินไปและสามารถวัดค่าตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้ เพราะการแสดงให้ทุกคนมองเห็นถึงประโยชน์และความสำเร็จจากการใช้เอไอ เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจภายในองค์กร เราจึงควรเริ่มต้นพัฒนาจากสิ่งที่วัดผลได้และไม่ใช้เวลานานจนเกินไป ยกตัวอย่างเช่น การนำเอไอมาช่วยจัดการสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยลดการทำงานและลดข้อผิดพลาดจากการสั่งสินค้าที่มากจนเกินไปหรือสินค้าขาดสต๊อก อีกตัวอย่างหนึ่งคือ การนำเอไอที่ช่วยในการจดจำใบหน้าลูกค้ามาใช้ในร้านค้าสาขาต่างๆ โดยเอไอจะช่วยแจ้งเตือนให้ผู้จัดการและทีมงานทราบทันทีในกรณีที่มีลูกค้า VIP เข้ามาภายในร้าน รวมถึงบอกข้อมูลของลูกค้าคนนั้น เช่น ประวัติของลูกค้า ความชอบและความสนใจ เพื่อให้ทีมงานสามารถจัดเตรียมต้อนรับและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าคนนั้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดยอดขายและความถี่ในการใช้งานที่มากขึ้น

การพัฒนาเทคโนโลยีเอไอครั้งแรกของแต่ละองค์กรจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทของคุณทำธุรกิจประเภทใด และคุณมีอำนาจในการติดสินใจมากน้อยแค่ไหนในบริษัท คำแนะนำอีกอย่างหนึ่งของผมคือการหาผู้เชี่ยวชาญด้านเอไอจากนอกองค์กรเข้ามาช่วย โดยเฉพาะองค์กรที่อยู่ในระยะเริ่มต้นหรือกำลังจะเริ่มนำระบบนี้มาใช้ เพราะหากงานแรกของคุณประสบความสำเร็จก็ถือเป็นการพิสูจน์ให้ทุกคนในองค์กรเห็นถึงประโยชน์ของการนำเอไอมาใช้ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถสร้างทีมจัดการด้านระบบเอไอในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผมคิดว่าเทคโนโลยีเอไอถือเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอีกไม่ช้า เราจึงควรก้าวทันต่อสิ่งเหล่านี้ อย่างที่เล่าจื้อเคยกล่าวไว้ว่า “หนทางหมื่นลี้ เริ่มต้นที่ก้าวแรก” เพราะหากไม่เริ่ม ก็ไม่มีทางจะก้าวไปข้างหน้าได้ และจงอย่าเป็นคน ‘สุดท้าย’ ที่เริ่ม ‘ก้าวแรก’ ในการนำเทคโนโลยีเอไอมาใช้ในองค์กรของคุณ เพราะนอกจากจะก้าวไม่ทันโลกแล้ว ยังก้าวไม่ทันหลายๆบริษัทที่เริ่มใช้เอไอแล้วอีกด้วย

Written by Sertis Team